Електропастирите са едно от съвременните удобства при отглеждането на различни животни. Но въпросът е – само удобство или по-скоро необходимост са те? Днес ще разгледаме в детайли основните характеристики на един електропастир, какви са приложенията му и как да изберем подходящия електронен пастир за фермата. 

Съдържание:

  1. Какво е електропастир?
  2. Видове електропастири
  3. Характеристики на електропастирите
  4. Монтаж на електропастир
  5. Влияние на електропастира върху човека

Какво е електропастир?

Електропастирът е електрическа система изградена от генератор, или още наричан агрегат и жица използвана за ограждане, по която тече слаб ток. Електропастирите се използват за ограждането на пространства за паша, за да се ограничават домашните животни и да не излизат от периметъра на паша. Друго свойство на електропастира е, че предпазва и от нежеланите навлизания на диви животни в стадата, градините и фермите.

Електропастирът създава безопасна граница между ареала на пасището и околностите като така улеснява и самите фермери, държейки стадата на едно място и предпазвайки ги от изгубване.

Мощността на един електропастир се съобразява с вида на оградените животни като токът, който тече по системата е достатъчен, за да ги възпира от преминаване на огражденията и същевременно е безвреден за тях.

Видове електропастири

Електропастирите могат да се разделят на няколко вида в зависимост от различните определящи фактори и характеристики – според вида на огражданите животни (електропастир за крави, електропастир за коне, за кози или овце и т.н.); според вида на захранващото устройство (соларен електропастир или такъв със захранване от електрическата мрежа), както и според целта за поставяне на електропастир (мрежов електропастир, периметърен електропастир или преместващ се). 

Електропастир според вида на огражданите животни

При категоризирането на един електропастир според това какви са животните, които ще се ограждат определящ фактор е тяхната големина. Добичетата и конете изискват по-мощни електропастири, както и използването на по-дебели жици за повече издръжливост. Много често, по-големите животни с по-голям брой, изискват и повече пространство, което допълнително определя използването на по-мощен генератор и по-здрави електропроводи.

Овцете и козите, от друга страна, често може да се ограждат с малки електропастири изградени от алуминиеви жици и зареждани от по-слаб източник на енергия.

Соларен електропастир или електрически-захранван

Соларните електропастири се захранват от слънчевата енергия и са практични при ограждането на отдалечени пасища. Те са добро екологично и удобно решение за фермерите, които търсят устойчив електропастир за места, където достъпът до електрическата мрежа е ограничен.

Когато един електронен пастир се свърже към електрическата мрежа, той има предимството да осигурява постоянна мощност на оградата, независимо от метеорологичните условия. Този вид електропастир е подходящ при необходимостта от по-голяма захранваща мощност, както и за ограждане на пасища в близост до самата ферма или зона с достъп до електричество.

Мрежов, периметърен или преместващ се електропастир

Мрежовият електропастир е фиксиран и се свързва към електрическата мрежа. Най-често се използва при ограждането на зона, в която животните пребивават постоянно, а токът в системата е постоянен и достатъчно силен както за малки, така и за по-големи животни като крави и коне.

Периметърният електропастир се използва при заграждането на големи пасищни зони. Най-често при него се поставят по-дебели, стоманени жици, които да гарантират здравината и издръжливостта на електропастира, както и достатъчната мощност. Понякога може да се използват и мрежи.

Преместващият се електропастир, както самото име подсказва, може да се мести от една локация на друга. При тях улеснението в инсталацията е ключов фактор. Когато стадото пасе на различни места, а фермерите все пак искат да улеснят събирането и контрола на стадото, преместващите се електропастири са отлично решение. Те могат да бъдат захранвани както от вградени батерии или от соларни източници. 

Характеристики на електропастирите

Когато искате да инсталирате електропастир има няколко съществени характеристики, които трябва да разгледате преди закупуването на готова система или части за изграждането на собствен електропастир.

Покривна площ на електронен пастир

Първото нещо, което трябва да изчислите и съобразите е размерът на зоната, която искате да оградите. Това определя колко дълга жица ще вие необходима както и колко голям генератор на ток. Ако стадото е малко и съответно ареалът за паша е ограничен, изборът на малък електропастир ще ви спести време за инсталация и средства. Когато обаче стадото и площта са по-големи или очаквате увеличаване броя на животните, по-уместно е да инвестирате в по-големи електропастири и с достатъчно мощност.

Мощност на електропастира

Мощността на електропастира се определя от генератора, или още, агрегата на ток. Каква мощност вие е необходима се определя първо от вида на отглежданите животни и второ – от вида и размера на покривната площ. Ако търсите електропастир за крави, коне или говеда, по-добре е да подберете такъв с достатъчно мощност. Съответно, повечето електропастири за кози и овце с по-малка мощност.

Също така, ако системата трябва да покрие по-голям ареал и жицата трябва да е дълга и преминаваща през по-гъста растителност, мощността на генератора също трябва да е достатъчно голяма, за да захрани електропастира. 

Материали на електропастир

След като знаете каква площ ще покриете и каква е съответната необходима мощност на системата е време да разгледаме и различните материали на компонентите на електропастира. Освен вида на генератора, тук есенциална е дебелината и качеството на жицата.

По-дебелата жица е по-издръжлива както на външните условия, така и на контакт с различните животни (домашни или диви). Като недостатък на дебелите жици може да се отбележи по-трудоемката им инсталация в сравнение с по-тънките такива. Тънката жица е сравнително лесна на поставяне, но е и по-податлива на повреди и прекъсвания.

Основно една жица за електропастир може да е изработена от стомана или алуминий. Стоманената жица е много по-здрава и издръжлива и се препоръчва при изграждането на постоянни електропастири. Алуминиевата е по-лека, по-тънка и лесна на инсталиране, но и по-деликатна, което я прави отличен избор при ограждането на по-малки площи или при портативни електропастири.

Вградени допълнителни функции 

Някои електропастири разполагат и с допълнителни функции за улеснение на фермерите. Една от тях може да е наличието на вградена батерия, която позволява използването на електропастир на различни локации, без достъп до електрическата мрежа. Това е изключително практична и полезна функция при отдалечени пасища или при честата смяна на зоната, както при портативните електропастири.

Друга допълнителна функционалност е наличието на алармена сигнална система, която сигнализира при разкъсване на жицата или при опит за преминаване на животно през електропастира. В допълнение към звуковата сигнализация, може да има и светлинни индикатори за правилното функциониране на системата.

Монтаж на електропастир

При монтажа на електропастири има няколко важни тънкости, които трябва да се спазват, за да осигурите максимална защита на животните.

Брой и разстояние между редовете

Първият въпрос, който често фермерите си задават е колко реда трябва да има един електропастир. Броят на редовете не е от толкова голямо значение, колкото един от редовете да е на нивото на носа на животното в изправено състояние, за да може електрическият шок да накара животното да се отдръпне назад, а не да побегне напред (както би реагирало при дразнение зад врата). Ако се ограждат няколко вида животни с различна големина в един и същи ареал, винаги поставяйте жица на нивото на носа на всеки един от видовете. Важно е да се постави друга линия на нивото на носа по време на паша, защото животните често обичат да пасат точно по линията на пастира, където тревата е най-свежа. 

Друг определящ фактор е колко свикнали са животните към електричеството и дали вече са приучени към използването на електропастир. Ако животните вече са привикнали към електронния пастир, в повечето случаи е достатъчно полагането дори на една линия, но ако стадото не е било ограждано преди е добре да се поставят повече редове.

Разстоянието между редовете се съобразява с размера на главата на животното – линиите се разполагат така, че то да не може да провре главата си през електропастира. Отново, за животни, които са свикнали с употребата на електричество това не е толкова определящ фактор, но при наличието на млади животни като телета или непривикнали възрастни добичета е добре да разположите отделните линии на съобразено разстояние.

Поставянето на линии за предпазване на стадата от диви животни също е важен момент при изграждането на електропастир. Много често фермерите поставят единствено линиите необходими за ограничаването на пасящите, но забравят да поставят защитни линии против вълци, лисици, диви прасета и други. Винаги взимайте предвид тези външни фактори и особеностите на ареала на пасището.

Обикновено, схемите на ограждане на по-големи животни като крави, говеда и коне включват между две и три електрически линии. Тези за по-малките, като овце и кози са с четири или пет линии, като за домашните прасета често са достатъчни и две.

Колчета и заземяване

Колчетата, на които се монтират линиите може да се закупят отделно, да са част от комплекта електропастир или да се набавят от налични материали във фермата. Използва се най-често дърво, а дължината им е между 135 см. (при крави, овце, телета и др.) и 160 см. (при ограждане на коне). Колчетата се забиват на разстояние един от друг между 5-6 метра, като при наличието на ъгъл или врата се поставят екстра здрави и издръжливи колчета.

За заземяване се използват поцинковани тръби или пръти от неръждаема стомана с дължина около 150 см. и дебелина между 1/2 или 3/4 цола. Необходими са общо две такива тръби за заземяване, оставени на разстояние приблизително 3 метра една от друга и свързани с заземяващ кабел и скоби.

Важна бележка тук е никога да не се свързват електрическите оградни линии със заземяването, за да се затвори ел веригата. Винаги следвайте приложените инструкции и се допитайте до специалисти, ако сте несигурни за начина на монтаж. 

Влияние на електропастира върху човека

Контактът с електропастир не е фатално за човека. Напрежението, което се генерира е доста високо и оставя неприятно усещане у човека при допир, но силата на течащия ток е толкова слаб, че не може да нарани нито животното нито човека.

Допълнително, генераторите изпускат тока на пулсове, което още веднъж осигурява безопасността на животните и хората. Импулсът създава усещане за мускулен спазъм, който е кратък и преходен.

За допълнителна сигурност, е добре електропастира да се обозначи с допълнителни табели, така че преминаващите хора все пак да не влизат в допир със системата.

Ако се колебаете кой електропастир е най-подходящ за вас и вашата ферма, винаги може да се доверите на експертите от Стопанството. Нашият екип ще ви помогне в избора и ще ви консултира за най-добрите опции на база индивидуалните специфики на фермата ви и ценовия диапазон на предлаганите продукти.